Tuesday, February 28, 2006

Flirting

Double Wings


Flirting:
(adj) to behave as if sexually attracted to someone, although not seriously.

2 Comments:

Anonymous Anonymous said...

"Em ơi, anh vừa tìm được một chỗ làm tổ tuyệt vời lắm, trời lạnh như thế này mà đến đó thì cực ấm áp! Không xa đâu, chỉ ở phía sau ngôi nhà này thôi. Đi với anh nhé!"
"Uhm...Anh nói nhỏ thôi, không khéo anh chàng chụp hình đứng dưới kia sẽ đi theo mình đó! Nãy giờ em thấy anh ấy nhìn em hoài à!"

5:31 AM, March 01, 2006  
Anonymous Koala said...

Are they ready for flying to heaven???

5:31 AM, March 04, 2006  

Post a Comment

<< Home