Saturday, February 18, 2006

Lens Test

Canon EF 85mm f/1.2 L USM Lens


This Lens is just so amazing, I wish I could get it, someday!

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Ai cấm anh không có quyền ước mơ! Cứ đi rồi sẽ đến. Một ngày không xa anh sẽ có nó!
Chúc anh đủ kiên trì để đừng từ bỏ ước mơ.
Chúc anh đủ đam mê để đi đến cuối con đường.
Chúc anh đủ nỗi buồn và niềm vui để cảm nhận cuộc sống và thể hiện nó trên những tác phẩm của mình.
Wish your dream comes true!

5:52 AM, March 01, 2006  

Post a Comment

<< Home