Sunday, February 19, 2006

Sky is always the same.


Here, behind my block, where I am leaving now. And the sky is just same as where I lived with my mother.

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Mặc dù anh không ở bên cạnh em nhưng mỗi lần nhìn lên bầu trời, em vẫn cảm thấy anh thật gần. Vì em biết, ở nơi đó, anh cũng đang nhìn lên trời và nhớ đến em. Mà bầu trời ở nơi nào trên trái đất này thì cũng đẹp như nhau, đúng hông anh? Và em sẽ đợi cho đến khi anh trở về...

5:41 AM, March 01, 2006  

Post a Comment

<< Home