Monday, March 13, 2006

April - 1 Snow

March Snow

This's just getting suck, snow during whole weekend, -8 celcius outside.

2 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Sao không là hai người che dù đi trong tuyết nhỉ! Nhìn sẽ cảm thấy ấm áp hơn nhiều!Chưa đến tháng 4 mà anh, đặt title như vậy ăn gian qúa đấy nhé! Em nghĩ là anh đứng từ một khung cửa sổ trên cao chụp xuống, nhưng nếu có thể vẽ tuyết dưới sân thành một hình gì đó chắc sẽ đẹp và lãng mạn lắm! Nếu những màu sắc nhạt dần, anh sẽ vẽ em như màu nỗi nhớ...
Wish I could come there, to share snow with you and make you warmer. Anyway, thanks for your special photo! Like it more than I can say!

5:10 PM, March 13, 2006  
Blogger Ngo Huu Phuc said...

hm... look at the title again,
it's April-1 = March :p

7:03 PM, March 13, 2006  

Post a Comment

<< Home